La ciudad

RESERVAS

Qué visitar en Santiago de Compostela

La Catedral

Hostal dos Reis Católicos

Casa do Deán

Casa do Cabido

Monasterio e Iglesia de San Martiño Pinario

Monasterio e Iglesia de San Paio de Antealtares

Convento de Santa Clara

Colegiata Santa María a Real do Sar

Colegio de Fonseca

Casa da Conga

Antiguo Hospital e Iglesia de San Roque

Convento del Carmen

Iglesia y Convento de San Domingos de Bonaval

Convento e Iglesia de Santo Agostiño

Pazo de Bendaña

Colegio San Clemente de Pasantes

Casa da Parra

Facultad de Geografía e Historia

Seminario Menor

Casa Gótica

Iglesia de San Fructuoso

Convento e Iglesia de las Madres Mercedarias

Iglesia de Santa María Salomé

Iglesia de Santa Susana

Iglesia da Nosa Señora da Angustia

Iglesia de San Fiz de Solovio

Iglesia de San Bieito do Campo

Iglesia de As Ánimas

Antiguo Colegio de los Irlandeses – Pazo de Ramirás

‘Las Marías’

Plaza de Abastos